Een peuterspeelgroep kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar.

De peuterspeelgroep valt onder de wet kinderopvang. Dit in tegenstelling tot de peuterspeelzaal.

Er wordt o.a. de mogelijkheid geboden een heleboel ervaringen op te doen, die anders zijn dan in de thuissituatie.

In de peuterspeelgroep vindt uw peuter ander spelmateriaal. In veel gevallen ook meer en groter speelgoed dan thuis.

Uw peuter kan en mag zich naar hartenlust uitleven door te ontdekken en spelen met zand, klei, water, verf enz.

De kinderen zien ook andere kinderen met dezelfde materialen spelen en leren daardoor nieuwe mogelijkheden om met materialen om te gaan.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Uw peuter leert rekening te houden met andere kinderen. Dit is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bijvoorbeeld als uw peuter een rondje op een driewieler wilt rijden en die is bezet, dan moet hij/zij daarvoor een oplossing vinden. Thuis kan de peuter immers vaak zelf over het speelgoed beschikken, maar op de peuterspeelgroep moet de peuter leren delen. De peuter kan een ander kind vragen om ook eens op de driewieler te mogen of eens te ruilen tegen iets anders. Het waarschijnlijkst is, dat de driewieler wordt afgepakt en dat reacties uitlokt.

Door dit samenspel, deze confrontatie leert uw peuter over zichzelf en andere kinderen.

De peuter bepaalt zijn/haar plaats in het grote geheel en leert zijn kwaliteiten en zwakheden ontdekken en er (met hulp van leidsters) mee om te gaan.

Zelfstandigheid

Er is ook nog een belangrijk aspect aan het spelen op de peuterspeelgroep. De peuter wordt hier geleidelijk geoefend in zelfstandigheid. De peuter moet zich van de ouder losmaken en tegelijkertijd zelfvertrouwen en vertrouwen krijgen in de leidster die tijdelijk de zorg overneemt. De peuterspeelgroep moet voor het kind een verlengstuk zijn van thuis.

De leidsters proberen steeds voor een gezellige, ontspannen sfeer te zorgen. De peuter mag naar eigen keuze spelletjes spelen maar ook aan groepsactiviteiten deelnemen, met als doel spelenderwijs en met plezier te groeien in alle aspecten van de ontwikkeling. Zo bereidt het kind zich voor op de basisschool.